Медікавер дарує 10 000 грн. на програму ін вітро

Що робити якщо час йде і вагітність не настає?

Для пацієнтів, які мріють стати щасливими батьками, у червні діє спеціальна пропозиція – Медікавер дарує 10 000 грн. на процедуру запліднення ін-вітро.

Пропозиція діє з 1 по 21 червня 2020 року.

Зробіть запис на прийом до репродуктолога, отримайте купон на знижку.

Пацієнт отримує можливість на знижку для зменшення вартості наступних маніпуляцій, що включаються в програму запліднення in vitro, зокрема:

• програма індукції суперовуляції та моніторнгу індукованого циклу Пурегон – К або Гонал - К;

• індукція суперовуляції та моніторнгу індукованого циклу;

• пункція фолікулів та аспірація ооцитів;

• інтрацитоплазматичне введення одного сперматозоїда ICSI більше 3-х яйцеклітин;

• культивування яйцеклітин та ембріонів людини;

• перенос ембріонів в порожнину матки. Зробіть свій шлях до материнства разом з Медікавер – результативним!

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Медікавер дарує 10 000грн на програму ін вітро»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Організатор акції «Медікавер дарує 10 000грн на програму ін вітро» (надалі – Акція): Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно». Адреса місцезнаходження: м. Львів, вул. Антоновича, 102 (надалі – Медичний центр).

1.2. Офіційні правила акції «Медікавер дарує 10 000грн на програму ін вітро» (далі - Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є збільшення кількості первинних пацієнтів та підвищення соціальної активності. 1.3. Учасник акції отримує право в період дії акції:

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: триває з 1 по 21 червня 2020 року, (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться у наступних структурних підрозділах Медичного центру, а саме:

- Лікувально-консультативне відділення №1 Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102;

- Філія ПП «Медичний центр «Інтерсоно» - «Жіноча консультація № 1 м. Ужгород» за адресою: м. Ужгород, вул. Ковача Вілмоша,17;

- Філія ПП «Медичний центр «Інтерсоно» - «Жіноча консультація № 2 м. Дніпро» за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 9.

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України, які виявили бажання взяти участь у Акції.

3.2. Учасник Акції може взяти участь в Акції тільки один раз за Період дії акції.

3.3. Акція не поширюється на програми сурогатного материнства, та донаційні програми Медичного центру.

3.4. Ці Офіційні правила Акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.5. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Для участі у Акції Учасники Акції повинні: - здійснити попередній запис за телефоном 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні), на сайті medicover.ua або на рецепції відповідного відділення, вказавши про участь в Акції «Медікавер дарує 10 000грн на програму ін вітро» у визначений день та час прийти на прийом. - Учасник Акції отримує можливість отримати знижку для зменшення вартості наступних маніпуляцій, що включаються в програму запліднення in vitro, зокрема:

• програма індукції суперовуляції та моніторнгу індукованого циклу Пурегон – К або Гонал - К;

• індукція суперовуляції та моніторнгу індукованого циклу;

• пункція фолікулів та аспірація ооцитів;

• інтрацитоплазматичне введення одного сперматозоїда ICSI більше 3-х яйцеклітин;

• культивування яйцеклітин та ембріонів людини; • перенос ембріонів в порожнину матки.

- При наявності показів до проведення програми запліднення ін-вітро, отримати від лікаря купон на знижку в розмірі 10 000 грн.

-Знижка - 10 000 грн надається за умови повної одномоментної оплати вище зазначених послуг, в розмірі 59 000 грн. з 1 по 21 червня 2020 року.

- Оплатити відповідну послугу в структурному підрозділі Медичного центру, вказаному в п.2.2. даних Офіційних правил акції.

4.4. Оплата вказана в п.4.5. даним Офіційних правил акції, може бути здійснені готівкою в касу одного із підрозділів Медичного центру, вказаних в п.2.2. даним Офіційних правил акції, або безготівковим шляхом за наступними банківським реквізитами: п/р № 26002207876, в АТ «Райффайзен банк Аваль», код банку 380805.

4.5. Учасник Акції, має можливість розпочати лікування за програмою in vitro протягом трьох календарних місяців від дати оплати (дати вказаної в розрахунковому документі, підтверджуючому факт оплати).

4.6. Усі обстеження, рекомендовані лікарем, для участі у програмі in vitro Учасники Акції проходять виключно в закладах Медичного центру, зазначених у п. 2.2. даним Офіційних правил акції.

4.7. Якщо під час Акції лікар призначає додаткові обстеження, які не входять у перелік послуг, зазначених у п. 4.2. даним Офіційних правил акції, Учасник акції оплачує додатково. За медикаменти, які лікар призначає у Період акції Учасник Акції оплачує додатково.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення у Кутках споживачів закладів Медичного центру, зазначених у п.2.2. даних Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру: www.medicover.ua.

5.2. Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 305 911 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 год. та у суботу з 10:00 до 16:00 год.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції, не повертаються Учасникам.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати послуг, зазначених в п.1.3. даних Офіційних правил акції, кожен Учасник Акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.

Схожі Акції